5 thoughts on “KSÜ Kurum İçi ve Kurumlar Arası Yatay Geçiş, Ders Muafiyet ve İntibak Yönergesi

 1. Ayrıca staj defteri örneği koyduk dediniz bulamadım bu siteniz pek kullanışlı değil karmaşık daha basit ve görsel hale getirseniz çok önerilerde bulunan çıkar. Biz EMYO’da daha önce bir Staj defteri geliştirmiş ve bastırmıştık o defter iyi idi. Merkezin bastırdığı bu geçen dönem kullanılan defterler hiç güzel değil ve çok bilgiler eksik.

 2. Sayın Hocam kolay gelsin. Tek ders sınavlarında GNO 2,0 şartı getirilse iyi olur. Ayrıca DD ve DC notlarından ötürü de tek ders sınavına girmeli öğrenci ki mezun olabilsin. GNO 2,0’nin altında olurda tek ders sınavına girerse not hesaplamak zorunda kalınıyor ve şu not olursa ancak kurtarır vs. adeta pazarlık yapılıyor. Hocalar üzerinde manevi baskı hissediyor. Ayrıca AA alsa bile kurtaramayacak ortalamalarla öğrenci tek derse giriyor. Bunu önlemenin yolu GNO 2,0 ve üzeri şartı getirilse iyi olur kanaatindeyim. Başarılar

 3. Önerilen:
  Tek ders sınavı
  MADDE 30 – (Başlığı ile birlikte değişik: RG-29/5/2015-29370)1
  (1) Mezun olmak üzere sadece bir başarısız (FF, FD) veya sınamalı (DD,DC) dersi kalan ve bu dersinden de devam şartını yerine getirmiş, derse ilgili döneminde kayıt yaptırmış, katkı payını/öğrenim ücretini yatırmış olan ve GNO’sı 2,0 ve üzeri olan öğrencilere bir defaya mahsus olmak üzere başarısız oldukları ders için tek ders sınavı yapılır. Tek ders sınavı her yarıyıl sonunda, sınavların bitiminden sonra, akademik takvimde belirtilen tarihlerde yapılır. Bu sınavda alınan harfli not o dersin yarıyıl başarı notudur.
  (2) Tek ders sınavına giremeyen öğrencinin mazeret sınavı hakkı yoktur.

 4. Sayın Hocam,

  Görüşlerinize katılıyoruz. İntibaklarda bir iyileştirme ve belirginleşme yapılmasından yanayız. Çünkü her birim kendine göre intibak yapınca; gelen tüm intibakların her öğrenciye ayrı ayrı yapılması durumu ortaya çıkıyor ve bu da öğrenciler arasında tatminsizliğe yol açabiliyor. Birim bazında önden topluca kararlar alınması da yönergemize aykırı durumlar oluşturabiliyor.

  Bu bağlamda Eğitim ve Öğretim yönetmeliğimizde 2017-2018 güz döneminde uygulamaya sokulacak şekilde köklü bir değişim yapmayı planlamış bulunuyoruz. Böylelikle yama düzeltmeler değil de, bir bütün halinde yönetmeliği daha güncel bir yapıya dönüştürmeyi arzuluyoruz. Yönetmelikte de intibaklar konusu yer aldığından geçiş yönergesinin de buna uygun düzenlenmesinin faydalı olacağını düşünüyoruz.. Bu nedenle sabırlı olup bahar dönemindeki geçişlerde, eksiklikler olduğunu düşünsekte yönergemize uygun hareket eder ve önümüzdeki güz döneminden itibaren belirli kriterler getirerek bu işi yaparsak daha sağlıklı olacaktır diye düşünüyorum.

  İlginiz için teşekkür ediyor, yönetmelik-yönergelerimizi birlikte çıkarmak yönündeki desteklerinizi bekliyoruz.

  Saygılarımla..

 5. Değerli hocam merhabalar;
  Mühendislik-Mimarlık Fakültesi; muafiyet ve intibak işlemleriyle en çok uğraşan Fakültelerden biridir.
  1. Kurumlar arası yatay geçiş
  2. Merkezi yerleştirme puanıyla geçiş (MF4)
  3. Daha önce bir yükseköğretim kurumunda okuyan/mezun olan öğrenciler
  4. DGS ile gelen öğrenciler
  bu öğrenciler için sürekli muafiyet yapıyoruz. Bizim Yönergede muafiyetin nasıl yapılacağı tam olarak ifade edilmemiştir.
  bazı Üniversitelerin Yönergelerinde olan maddeler muafiyetin nasıl yapılacağını açık bir şekilde anlatmış. Örneğin;

  “GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Madde 6) e) Muafiyeti istenen dersin zorunlu veya seçmeli olması durumuna bakılmaksızın, başarılı olmuş olmak şartıyla, ders içeriği uyumu/yeterliliği, kredisi ve bölüm/program eşdeğerliliği dikkate alınarak karar verilir. Birden fazla tekrarlanan dersler için en son alınan başarı notu esastır. ”

  “MARMARA ÜNİVERSİTESİ-MADDE 6)
  (2) Muafiyet istenen dersin zorunlu veya seçmeli ders olmasına bakılmaksızın, bölüm/program eşdeğerliği dikkate alınarak (başarılı olmuş olmak şartıyla), ders içeriğine uyumuna/yeterliliğine, AKTS Kredisine göre karar verilir. Öğrencinin Çift Anadal/Yandal programında aldığı dersler öğrencinin anadalından muaf sayılamaz.

  (3) AKTS Kredisi olmaması durumunda ders saatine bakılır.

  (6) Muaf olunan derslerin AKTS Kredi toplamı, ilgili programın ders programındaki derslerin toplam AKTS Kredisinin % 50 sini geçemez. Muafiyet talep olunan derslerin AKTS Kredileri, toplam ders AKTS Kredilerinin yarısından fazla ise, öğrencinin talebi doğrultusunda; şayet öğrencinin böyle bir talebi yoksa öğrencinin almış olduğu en yüksek nottan başlayarak, muaf olunacak dersler belirlenir.

  (7) Eşdeğer sayılması istenen bir dersin adının, eşdeğer sayılacak ders ile birebir aynı olması gerekmez. Ders değerlendirmesinde, dersin içeriğinin eşdeğer; AKTS Kredisinin ise eşit veya daha fazla olması gerekmektedir.”

  “ORDU ÜNİVERSİTESİ- MADDE 6
  (2) Eşdeğer sayılması istenen bir dersin adının, eşdeğer sayılacak ders ile birebir aynı olması gerekmez. Dersin kredisi eşit veya daha yüksek kredili olması şartıyla zorunlu veya seçmeli olması durumuna bakılmaksızın ders içeriği uyumu/yeterliliği incelenerek muafiyet yapılır. Muafiyet Komisyonunun uygun görüşü olduğu takdirde (a)ve (b) bentleri ilgili yönetim kurulunca değerlendirilip kabul edilebilir.

  a) Alan dışı, alan içi, sosyal içerikli ders vb. genel ifadelerle belirtilen derslerden muafiyet istekleri dikkate alınabilir.
  b) Öğrencinin daha önce öğrenim gördüğü yükseköğretim kurumunda almış ve başarmış olduğu herhangi bir dersin kredisi içerik yönünden Üniversitemizdeki eşdeğeri olan bir dersin kredisinden en fazla 1 (bir) kredi değerinde düşük ise bu dersler de muaf tutulabilir.

  (3) Başka bir yükseköğretim kurumu tarafından yapılan muafiyet işlemleri değerlendirmeye alınmaz.

  (7) Üniversitemize kayıt hakkı kazanan öğrenciler, daha önce önlisans programlarında başarılı oldukları derslere karşılık gelen ortak zorunlu dersleri hariç tutulmak üzere 3. veya daha üst sınıflardan muaf sayılmaz.

  MADDE 7- (1) Lisans programına intibakı yapılan öğrenciler, daha önce önlisans programında başarılı oldukları derslere karşılık gelen ortak zorunlu dersler hariç 3. veya daha üst sınıflardan muaf sayılmaz.”

  “YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ-Madde 6)(2) Eşdeğer sayılması istenen dersin zorunlu veya teknik seçmeli olması durumuna bakılmaksızın, daha önce aldığı Yüksek Öğretim Kurumumda başarılı olmak şartıyla, ders içeriği uyumu/yeterliliği ve ders kredisi incelenir. Daha önce alınıp başarılı olunan dersin ulusal kredisi (teorik ve uygulama kısımları ayrı ayrı karşılaştırılır) veya AKTS’ si Üniversitemizdeki eşdeğer sayılacak dersin ulusal kredisi veya AKTS’ sinden az olmamak şartı ile içeriğinin eşdeğer sayılacak dersin içeriğinin en az %80’ine eşit olması gereklidir. Gerekli görüldüğü takdirde, içerikle ilgili asgari % 80’lik oran, ilgili programın görüşü ve birimin yönetim kurul kararıyla % 90’ a kadar arttırılabilir.

  (3) (DT:Senato 09/03/2016-9/12) Öğrencilerin daha önce aldıkları ders, dersi aldıkları Yükseköğretim Kurumunun ölçme ve değerlendirme sistemine göre “Başarılı” olarak değerlendirilmiş ise muaf edilebilir. “Koşullu (şartlı) Başarılı” ve/veya “Başarısız” derslerin muafiyet değerlendirmesi yapılamaz. Öğrencinin notu “Başarılı” değerlendirmesine sahip değilse, öğrenci önceki aldığı dersten devam almış olsa bile, Üniversitemizdeki ilgili eşdeğer derse ilk kez kayıtlanması ve devam etmesi gerekir. ”

  Bizim Yönergeye de muafiyetin nasıl yapılması gerektiği daha net bir şekilde konulabilir.

  Ancak bir endişeyi de paylaşalım. özellikle ön lisans programlarından DGS ile bölümlere gelen öğrencilerde, muafiyet işlemleri için ibraz ettikleri ders içerikleri esas alınmaktadır. Bu ders içerikleri ise, Bologna işlemlerinde olduğu gibi, üniversitelerden kopyala-yapıştır usulu ile oluşturulmaktadır. Bu durumda derslere baktığınızda; ön lisans kapsamındaki 2 saatlik bir dersin içeriği ile bölümünüzün ana dersinin (örneğin 3 saatlik) içerikleri %100 uyuşuyor. bu ise sıkıntılara sebep olmaktadır.

  Muafiyet konularında biraz daha açıklayıcı bilgilere ihtiyaç bulunmaktadır.
  Saygılarımla….

  Doç.Dr. Ahmet Kaya
  KSÜ-Makine Müh. Böl.

Bir Cevap Yazın